Certyfikaty i referencje

Szkoły w Lublinie

Zapytania ofertowe

Nasze szkolenia są monitorowane przez
jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska Sp.z o.o.
Potwierdzeniem szkolenia monitorowanego
jest certyfikat w języku angielskim lub niemieckim

Centrum posiada również akredytację
Lubelskiego Kuratora Oświaty
na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Strona główna

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE jest Stowarzyszeniem Oświatowym z blisko 60-letnią tradycją.

 

Swoim zasięgiem obejmuje cały teren województwa lubelskiego, gdzie w wielu miastach i  miejscowościach ma swoje Oddziały i placówki.

Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy potrzebują:

 • zdobyć nowy atrakcyjny zawód, w którym łatwo będzie znaleźć pracę
 • pogłębić swoją dotychczasową wiedzę teoretyczną
 • wziąć udział w projektach EFS
 • poszerzyć zakres umiejętności praktycznych
 • zdać oficjalny egzamin będący formą potwierdzenia Twoich kwalifikacji zawodowych
 • opanować umiejętność sprawnego posługiwania się w pracy komputerem, kasą fiskalną i innymi nowoczesnymi narzędziami oraz być w stanie szybko i skutecznie korzystać z zasobów informacji Internetu
 • ukończyć kurs zawodowy wybrany z najbogatszej w naszym regionie oferty rodzajowej i ilościowej

 

POSIADAMY NASTĘPUJĄCE POZWOLENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE JAKOŚĆ NASZYCH USŁUG:

 • CERTYFIKAT ISO 9001:2008
 • AKREDYTACJA LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY
 • ATEST INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH
 • WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE
 • WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH MIASTA LUBLIN

 

 Uczestniczymy w programie partnerskim