Certyfikaty i referencje

Szkoły w Lublinie

Zapytania ofertowe

Nasze szkolenia są monitorowane przez
jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska Sp.z o.o.
Potwierdzeniem szkolenia monitorowanego
jest certyfikat w języku angielskim lub niemieckim

Centrum posiada również akredytację
Lubelskiego Kuratora Oświaty
na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Lublin


Planowane kursy i szkolenia:

Zajęcia zaczynamy 6.05.2014 godz. 9.00. Zajecia prowadzone w dni robocze po 7-8 godz. Szczególy harmonogramu przekażemy telefonicznie lub e-mailowo.

Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności do pracy jako pracownik kadrowo-płacowy

Wymagania:
Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie

Program kursu:

-        zagadnienia kadrowe

-        organizacja komórki do spraw kadr

-        adaptacja i doskonalenie zawodowe

-        wybrane zagadnienia prawa pracy i bhp

-        płace - finanse, podatki, lista płac, ubezpieczenia społeczne

-        obsługa komputerowych programów Płatnik i Symfonia

 

Uzyskane uprawnienia:

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186) wraz z suplementem

Czas trwania:
100  godzin

Cel szkolenia:
nabycie podstawowych umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy kasjera walutowego i złotówkowego, przygotowuje słuchaczy do pracy w kantorze lub banku, celem kursu jest rozpoznawanie krajowych znaków pieniężnych, euro i innych walut fałszywych i autentycznych.

Wymagania:
ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie

Program kursu:
- zagadnienia z psychologii, obsługi klienta, pracy na stanowisku kasjerskim
- wiadomości o znakach pieniężnych i walucie obcej w tym EURO, prawdziwej, fałszywej i sfałszowanej, skup, sprzedaż, wymiana walut
- aspekty prawne przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

-prezentacja walut, rozpoznawanie znaków pieniężnych i walut

Uzyskane uprawnienia:
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186) wraz z suplementem

 

Szkolenie z zakresu fryzjerstwa przeznaczone jest dla osób które chcą zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności, udoskonalić swój warsztat fryzjerski, rozwijać zainteresowania. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się m.in. technik stylizowania fryzur, metod podcinania i cieniowania włosów, koloryzacji.

Tematy szkolenia m.in. technologia fryzjerstwa, rysunek zawodowy, BHP, przepisy prawa pracy i działalności firmy, rachunek zawodowy, podstawowe zasady ochrony środowiska, zajęcia praktyczne m. in. mycie włosów, ondulacja, strzyżenie, upinanie, farbowanie i rozjaśnianie włosów

Organizator zapewnia profesjonalne materiały na zajęcia praktyczne. Kurs daje możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisją Izby Rzemieślniczej

Kurs obejmuje 200 godz. w tym, 170 godz. zajęć praktycznych.

Odpłatność za szkolenie w ratach (dowolnych dla Uczestnika/czki)

Zapraszamy!

Szkolenie rozpoczynamy w dniu 29.04.2014 godz. 15.00

Szkolenie obejmuje 12 godz. Prowadzone jest w formie ćwiczeń. Uczestnicy pracuję na różnego rodzaju kasach fiskalnych. Każdy Uczestnik ma do dyspozycji kasę fiskalną.


Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186) wraz z suplementem

 

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego:
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż   1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5) urządzenie elektrotermiczne;
6) urządzenia do elektrolizy;
 7)sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8) elektryczna sieć trakcyjna;
 9)elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10)  aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym SEP i wydaniem stosowych uprawnień SEP

 

Zajęcia odbywają się na ul. Królewskiej 15

 

Rozpoczęcie zajęć: 23.04.2014 godz. 8:00

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

Uprawnienia: kurs odbywa się zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Absolwenci po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa otrzymują Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg EN 287-1. Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne jest 2 lata. Po tym okresie świadectwa są przedłużane w konkurencyjnych cenach.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 18 roku życia, posiadanie wykształcenia podstawowego/gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku spawacza.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje techniki spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne.

Program zajęć: szkolenie teoretyczne (30 godz.) i praktyczne (ok 120 godz. dla jednej specjalności). Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach spawalniczych wyposażonych w urządzenia i sprzęt spawalniczy, każdy słuchacz ma zapewnione własne stanowisko do pracy oraz materiały do przeprowadzenia zajęć praktycznych zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Przyjmujemy zapisy na wszystkie specjalności (MAG, TIG, MIG, elektryczne, gazowe)

 

„Efektywny handlowiec” 

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I WŁAŚCICIELI

 Z BRANŻY HANDLOWEJ

 

 

 

 

W ramach Projektu realizowane będą następujące szkolenia:

·        PROFESJONALNY HANDLOWIEC ZNA PRAWO (32 godziny lekcyjne)

 

Szkolenia do wyboru (uczestnik wybiera tylko jedno z trzech poniżej wskazanych szkoleń):

 

-NEGOCJACJE I ANALITYKA HANDLOWA (90 godzin lekcyjnych);

- AUDYTOR PERSONALNY (90 godzin lekcyjnych);

- E-SKLEP (90 godzin lekcyjnych);.

1.     Zajęcia realizowane będą w trybie weekendowym w terminach przewidzianych w harmonogramie.

2.     Uczestnikom zostanie zapewniony catering (obiad, przerwy kawowe) w przerwie między zajęciami.

3.     Szkolenia realizowane będą w miastach gdzie ZDZ posiada swoje oddziały (Lublin, Parczew, Puławy. Kraśnik, Zamość, Chełm, Biała Podl., Łuków, Radzyń Podl.)

RUSZAMY NA POCZĄTKU STYCZNIA 2014 r.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

www.efektywnyhandlowiec.semius.pl

ZDZ w Lublinie  ul. Królewska 15 tel. 81 532 08, 17, 81 532 79 65

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi wiadomościami i techniką z zakresu krawiectwa.
Warunki stawiane kandydatom:
Program kursu
- technologia krawiectwa
- rysunek zawodowy
- materiałoznawstwo, krój i modelowanie
- zajęcia praktyczne - uczestnicy samodzielnie kroją i szyją odzież: conajmniej spódnicę, bluzkę

Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186)

Czas trwania: Kurs obejmuje 80 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu w małych grupach (6-7 osób).

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ - POINFORMUJEMY CIĘ O TERMINIE ROZPOCZĘCIA KURSU!!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu dozorowego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT uprawniającego do samodzielnego wykonywania zawodu diagnosty samochodowego.

  Warunki stawiane kandydatom:
  - wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
  - średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
  - wyższe wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
  - średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów

  Program kursu
  - Część I - 54 godz.- szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzania oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdów w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy o ochrony środowiska
  - Część II - 9 godz. -szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
  - Cześć III - 16 godz. -szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych
  - Cześć IV - 14 godz. -szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
  - Cześć V - 24 godz. - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych:
  - związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie.
  - pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
  - pojazdów marki 'SAM' co do zgodności z warunkami technicznymi

  Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Absolwent składa wniosek do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

  Czas trwania: Kurs obejmuje 117 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się popołudniami w dni robocze
  Cena - 1900  zł (odpłatność w ratach)

 

 

Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Warunki stawiane kandydatom: wykształcenie co najmniej średnie, średnie techniczne lub tytuł mistrza w rzemiośle.

Program kursu:
- psychologia,
- pedagogika,
- metodyka,
- praktyka metodyczna.

Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) wraz z suplementem do zaświadczenia
Czas trwania: kurs obejmuje 80 godz. lekcyjnych, zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez słuchaczy kursu.

 

Czas trwania: Kurs obejmuje 80 godz.

Warunki stawiane kandydatom: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe.

Program kursu:

-podstawowe wiadomości z anatomii, fizjologii, biologii roślin ozdobnych,

-praktyczne wykonywanie  kompozycji na różne okazje,

-planowanie i organizowanie pracy własnej: prowadzenie działalności gospodarczej,    organizowanie zaopatrzenia w  materiał roślinny i nie roślinny, wdrażanie nowości   florystycznych, pozyskiwanie zleceń na wykonanie dekoracji florystycznych, prowadzenie promocji kwiatów i dekoracji.


Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wraz z suplementem na podstawie § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego  w formach pozaszkolnych (Dz. U., poz. 186)

 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi wózków z mechanicznym napędem podnoszenia.

Warunki stawiane kandydatom: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (lekarz medycyny pracy)
Program kursu
- typy, budowa wózków
- czynności operatora przed i w czasie pracy wózkami
- wiadomości z zakresu bhp
- praktyczna nauka jazdy wózkami
- wiadomości o dozorze technicznym
- bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem propan-butan

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186) wraz z suplementem.

Rozpoczęte kursy i szkolenia:

Zrealizowane kursy i szkolenia:

Formularz kontaktowy