Certyfikaty i referencje

Szkoły w Lublinie

Zapytania ofertowe

Nasze szkolenia są monitorowane przez
jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska Sp.z o.o.
Potwierdzeniem szkolenia monitorowanego
jest certyfikat w języku angielskim lub niemieckim

Centrum posiada również akredytację
Lubelskiego Kuratora Oświaty
na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Aktualności - planowane kursy i szkolenia

Planowane kursy i szkolenia:
 

Planowany termin: 04.-05.11.2014r.  godz. 8.00 (sala nr 1- parter), Lubelska 116, 23-200 Kraśnik

Szkolenie obejmuje 16 godz. dydaktycznych.

Prowadzone jest w formie ćwiczeń. Uczestnicy pracuję na różnego rodzaju kasach fiskalnych. Każdy Uczestnik ma do dyspozycji kasę fiskalną.

Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) wraz z suplementem.

Rozpoczęcie: 15.10.2014r.( środa) godz. 16.00 ul. Lubelska 116, 23-200 Kraśnik  ( sala nr 1 - parter)

Uprawnienia: kurs odbywa się zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Absolwenci po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa otrzymują Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg EN 287-1. Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne jest 2 lata. Po tym okresie świadectwa są przedłużane w konkurencyjnych cenach.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 18 roku życia, posiadanie wykształcenia podstawowego/gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku spawacza.
 
Zakres tematyczny szkolenia obejmuje techniki spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne.

Program zajęć: szkolenie teoretyczne (26 godz.) i praktyczne (ok 120 godz. dla jednej specjalności). Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach spawalniczych wyposażonych w urządzenia i sprzęt spawalniczy, każdy słuchacz ma zapewnione własne stanowisko do pracy oraz materiały do przeprowadzenia zajęć praktycznych zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Przyjmujemy zapisy na wszystkie specjalności (MAG, TIG, MIG, elektryczne, gazowe)

Cena uzależniona jest od ilości specjalności.
Zadzwoń do nas - udzielimy Ci wszelkich informacji.

Cel szkolenia:
przygotowanie do pracy jako kelner - barman

Program kursu:
- Zagadnienia dotyczące funkcjonowania zakładów gastronomicznych i urządzania sal konsumentów
- Charakterystyka zawodu barmana-kelnera
- Charakterystyka alkoholi
- Miksologia - zajęcia praktyczne
Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 poz. 622) wraz z suplementem

Szkolenie które Państwu obecnie oferujemy będzie się odbywało w godzinach przedpołudniowych po 8 godz. lekcyjnych dziennie.
Rozpoczynamy 4.09.2014 r. o godz. 8.30. Kurs obejmuje 96 godz.
Dodatkowych informacji udzielimy telefonicznie

Szkolenie obejmuje 16 godz. dydaktycznych.

Prowadzone jest w formie ćwiczeń. Uczestnicy pracuję na różnego rodzaju kasach fiskalnych. Każdy Uczestnik ma do dyspozycji kasę fiskalną.

Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) wraz z suplementem

Planowane rozpoczęcie zajęć -
Uprawnienia: kurs odbywa się zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Absolwenci po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa otrzymują Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg EN 287-1. Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne jest 2 lata. Po tym okresie świadectwa są przedłużane w konkurencyjnych cenach.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 18 roku życia, posiadanie wykształcenia podstawowego/gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku spawacza.
 
Zakres tematyczny szkolenia obejmuje techniki spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne.

Program zajęć: szkolenie teoretyczne (30 godz.) i praktyczne (ok 120 godz. dla jednej specjalności). Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach spawalniczych wyposażonych w urządzenia i sprzęt spawalniczy, każdy słuchacz ma zapewnione własne stanowisko do pracy oraz materiały do przeprowadzenia zajęć praktycznych zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Przyjmujemy zapisy na wszystkie specjalności (MAG, TIG, MIG, elektryczne, gazowe)

Cena uzależniona jest od ilości specjalności.
Zadzwoń do nas - udzielimy Ci wszelkich informacji.

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego:
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż   1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5) urządzenie elektrotermiczne;
6) urządzenia do elektrolizy;
 7)sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8) elektryczna sieć trakcyjna;
 9)elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10)  aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym SEP i wydaniem stosowych uprawnień SEP

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi wózków z mechanicznym napędem podnoszenia.

Warunki stawiane kandydatom: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (lekarz medycyny pracy)
Program kursu
- typy, budowa wózków
- czynności operatora przed i w czasie pracy wózkami
- wiadomości z zakresu bhp
- praktyczna nauka jazdy wózkami
- wiadomości o dozorze technicznym
- bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem propan-butan

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r.poz 622) wraz z suplementem.

Szkolenie z zakresu fryzjerstwa przeznaczone jest dla osób które chcą zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności, udoskonalić swój warsztat fryzjerski, rozwijać zainteresowania. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się m.in. technik stylizowania fryzur, metod podcinania i cieniowania włosów, koloryzacji.

Tematy szkolenia m.in. technologia fryzjerstwa, rysunek zawodowy, BHP, przepisy prawa pracy i działalności firmy, rachunek zawodowy, podstawowe zasady ochrony środowiska, zajęcia praktyczne m. in. mycie włosów, ondulacja, strzyżenie, upinanie, farbowanie i rozjaśnianie włosów

Organizator zapewnia profesjonalne materiały na zajęcia praktyczne.

Kurs obejmuje 120 godz. w tym, 90 godz. zajęć praktycznych.

Odpłatność za szkolenie w ratach (dowolnych dla Uczestnika/czki)

Zapraszamy!

Rozpoczęcie szkolenia 6.10.2014 godz. 15:30

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi wiadomościami i techniką z zakresu krawiectwa.
Warunki stawiane kandydatom:
Program kursu
- technologia krawiectwa
- rysunek zawodowy
- materiałoznawstwo, krój i modelowanie
- zajęcia praktyczne - uczestnicy samodzielnie kroją i szyją odzież: conajmniej spódnicę, bluzkę

Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186)

Czas trwania: Kurs obejmuje 80 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu w małych grupach (6-7 osób).

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ - POINFORMUJEMY CIĘ O TERMINIE ROZPOCZĘCIA KURSU!!!

Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Warunki stawiane kandydatom: wykształcenie co najmniej średnie, średnie techniczne lub tytuł mistrza w rzemiośle.

Program kursu:
- psychologia,
- pedagogika,
- metodyka,
- praktyka metodyczna.

Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) wraz z suplementem do zaświadczenia
Czas trwania: kurs obejmuje 80 godz. lekcyjnych, zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez słuchaczy kursu.