Certyfikaty i referencje

Szkoły w Lublinie

Zapytania ofertowe

Nasze szkolenia są monitorowane przez
jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska Sp.z o.o.
Potwierdzeniem szkolenia monitorowanego
jest certyfikat w języku angielskim lub niemieckim

Centrum posiada również akredytację
Lubelskiego Kuratora Oświaty
na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Aktualności - planowane kursy i szkolenia

Planowane kursy i szkolenia:
 

Cel szkolenia:
przygotowanie do pracy jako kelner - barman

Program kursu:
- Zagadnienia dotyczące funkcjonowania zakładów gastronomicznych i urządzania sal konsumentów
- Charakterystyka zawodu barmana-kelnera
- Charakterystyka alkoholi
- Miksologia - zajęcia praktyczne
Uzyskane uprawnienia:
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 poz. 622) wraz z suplementem

Szkolenie które Państwu obecnie oferujemy będzie się odbywało w godzinach przedpołudniowych po 8 godz. lekcyjnych dziennie.
Rozpoczynamy 4.09.2014 r. o godz. 8.30. Kurs obejmuje 96 godz.
Dodatkowych informacji udzielimy telefonicznie

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu dozorowego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT uprawniającego do samodzielnego wykonywania zawodu diagnosty samochodowego.

  Warunki stawiane kandydatom:
  - wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
  - średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
  - wyższe wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
  - średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów

  Program kursu
  - Część I - 54 godz.- szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzania oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdów w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy o ochrony środowiska
  - Część II - 9 godz. -szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
  - Cześć III - 16 godz. -szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych
  - Cześć IV - 14 godz. -szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem
  - Cześć V - 24 godz. - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych:
  - związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie.
  - pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
  - pojazdów marki 'SAM' co do zgodności z warunkami technicznymi

  Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Absolwent składa wniosek do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

  Czas trwania: Kurs obejmuje 117 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się popołudniami w dni robocze
  Cena - 1900  zł (odpłatność w ratach)

Harmonogram obecnego szkolenia:
27.08.2014     godz. 8.00 – 11.30
28.08.2014     godz.  15.30 – 19.00
29.08.2014     godz. 8.00 – 11.30
1.09.2014       godz.  15.30 – 19.00

Szkolenie obejmuje 16 godz. dydaktycznych.

Prowadzone jest w formie ćwiczeń. Uczestnicy pracuję na różnego rodzaju kasach fiskalnych. Każdy Uczestnik ma do dyspozycji kasę fiskalną.

Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622) wraz z suplementem

Zajęcia w grupie, która zaczyna się 20.08.2014  będą w godzinach przedpołudniowych.

Uprawnienia: kurs odbywa się zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Absolwenci po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa otrzymują Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg EN 287-1. Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne jest 2 lata. Po tym okresie świadectwa są przedłużane w konkurencyjnych cenach.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 18 roku życia, posiadanie wykształcenia podstawowego/gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku spawacza.
 
Zakres tematyczny szkolenia obejmuje techniki spawania, materiałoznawstwo spawalnicze, bhp i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne.

Program zajęć: szkolenie teoretyczne (30 godz.) i praktyczne (ok 120 godz. dla jednej specjalności). Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach spawalniczych wyposażonych w urządzenia i sprzęt spawalniczy, każdy słuchacz ma zapewnione własne stanowisko do pracy oraz materiały do przeprowadzenia zajęć praktycznych zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Przyjmujemy zapisy na wszystkie specjalności (MAG, TIG, MIG, elektryczne, gazowe)

Cena uzależniona jest od ilości specjalności.
Zadzwoń do nas - udzielimy Ci wszelkich informacji.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi wózków z mechanicznym napędem podnoszenia.

Warunki stawiane kandydatom: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (lekarz medycyny pracy)
Program kursu
- typy, budowa wózków
- czynności operatora przed i w czasie pracy wózkami
- wiadomości z zakresu bhp
- praktyczna nauka jazdy wózkami
- wiadomości o dozorze technicznym
- bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem propan-butan

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186) wraz z suplementem.

Szkolenie z zakresu fryzjerstwa przeznaczone jest dla osób które chcą zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności, udoskonalić swój warsztat fryzjerski, rozwijać zainteresowania. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się m.in. technik stylizowania fryzur, metod podcinania i cieniowania włosów, koloryzacji.

Tematy szkolenia m.in. technologia fryzjerstwa, rysunek zawodowy, BHP, przepisy prawa pracy i działalności firmy, rachunek zawodowy, podstawowe zasady ochrony środowiska, zajęcia praktyczne m. in. mycie włosów, ondulacja, strzyżenie, upinanie, farbowanie i rozjaśnianie włosów

Organizator zapewnia profesjonalne materiały na zajęcia praktyczne. Kurs daje możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed Komisją Izby Rzemieślniczej

Kurs obejmuje 200 godz. w tym, 170 godz. zajęć praktycznych.

Odpłatność za szkolenie w ratach (dowolnych dla Uczestnika/czki)

Zapraszamy!

Rozpoczęcie szkolenia 03.06.2014 godz. 15:30

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi wiadomościami i techniką z zakresu krawiectwa.
Warunki stawiane kandydatom:
Program kursu
- technologia krawiectwa
- rysunek zawodowy
- materiałoznawstwo, krój i modelowanie
- zajęcia praktyczne - uczestnicy samodzielnie kroją i szyją odzież: conajmniej spódnicę, bluzkę

Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 186)

Czas trwania: Kurs obejmuje 80 godz. lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu w małych grupach (6-7 osób).

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ - POINFORMUJEMY CIĘ O TERMINIE ROZPOCZĘCIA KURSU!!!

Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Warunki stawiane kandydatom: wykształcenie co najmniej średnie, średnie techniczne lub tytuł mistrza w rzemiośle.

Program kursu:
- psychologia,
- pedagogika,
- metodyka,
- praktyka metodyczna.

Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186) wraz z suplementem do zaświadczenia
Czas trwania: kurs obejmuje 80 godz. lekcyjnych, zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez słuchaczy kursu.

 

Czas trwania: Kurs obejmuje 80 godz.

Warunki stawiane kandydatom: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe.

Program kursu:

-podstawowe wiadomości z anatomii, fizjologii, biologii roślin ozdobnych,

-praktyczne wykonywanie  kompozycji na różne okazje,

-planowanie i organizowanie pracy własnej: prowadzenie działalności gospodarczej,    organizowanie zaopatrzenia w  materiał roślinny i nie roślinny, wdrażanie nowości   florystycznych, pozyskiwanie zleceń na wykonanie dekoracji florystycznych, prowadzenie promocji kwiatów i dekoracji.


Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wraz z suplementem na podstawie § 18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego  w formach pozaszkolnych (Dz. U., poz. 186)