Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
tel. 81 532 70 21,
tel./faks 81 532 65 19
Znajdujesz się tutaj: ZDZ w Lublinie / Projekty / Zrealizowane / Dobry zawód gwarancją pracy

Dobry zawód gwarancją pracy

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pozostających bez pracy, gotowych do podjęcia pracy i aktywnie jej poszukujacych (osoby zarejestrowane w urzędach pracy jak i osoby niezarejestrowane). Wśród odbiorców wsparcia jest 15 rolników/ ich domowników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa. 

Grupę docelową stanowi 100 osób bezrobotnych, w tym 55 kobiet i 45 mężczyzn, w wieku 30 lat i więcej, a w szczególności:

- 25 osób w wieku 50 lat i więcej,

- 55 kobiet,

- 60 osób długotrwale bezrobotnych,

- 5 osób z niepełnosprawnoscią,

- 15 rolników i/lub członków ich rodzin, a wsród nich:

- 4 osoby powyżej 50 roku życia

- 9 osób długotrwale bezrobotnych

- 9 kobiet

- 1 osoba z niepełnosprawnoscią

- 11 osób o niskich kwalifikacjach

Osoby zajrejestrowane w PUP/MUP powinny należec do I i II profilu pomocy.

REKRUTACJA

Rekrutacja otwarta prowadzona w okresie 08.2017 r. - 01.2018 r.

Kryteria obligatoryjne:

1. Wiek (30 r. ż.)

2. Zamieszkanie na terenie woj. lubelskiego

3. status osoby bezrobotnej/rolnika i/lub czlonka jego rodziny zamierzającego odejsć z rolnictwa prowadzacego indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych, zarejestrowanego w Urzedzie Pracy jako osoba bezrobotna należąca do I lub II profilu pomocy.

Kryteria premiowane:

1. Niepełnosprawnosć - 1 pkt

2. Długotrwałe bezrobotcie - 1 pkt

3. Wiek powyżej 50 r. ż - 1 pkt

4. Niskie kwalifikacje - 1 pkt

 

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Poradnictwo zawodowe z Indywidualnym planem działania (2 spotkania x 2 godziny/osoba) – usługa ma na celu zdiagnozowanie posiadanych kompetencji zawodowych, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy i opracowanie Indywidualnego Planu Działania, ponadto ustalenie indywidualnej oceny zawodowej, predyspozycji i celów, poznanie mocnych i słabych stron Uczestnika z uwzględnieniem możliwości, predyspozycji i zainteresowań w kontekscie doskonalenia zawodowego, diagnoza potrzeb szkoleniowych ułatwiających podjęcie decyzji zawodowej Uczestnika Projektu i zwiększenie szans na zatrudnienie.

2. Grupowe poradnictwo zawodowe (8 godzin/grupa/10 osób w grupie) – w ramach tej usługi Uczestnik Projektu nabędzie umiejętności by sprawnie poruszać się po rynku pracy, aktywnie i umiejętnie poszukiwać pracy i podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje czy też efektywnie zaprezentować się podczas rozmowy o pracę, a także umiejętnie komunikować się w miejscu pracy. Ponadto uczestnik otrzyma kompleksową i profesjonalną pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny).

3. Szkolenia zawodowe. Każdy z uczestników będzie mógł odbyć jedno z poniżej wybranych szkoleń zawodowych:

  • Spawanie metodą MAG (120 h); Chełm
  • Kucharz (160 h); Chełm
  • Kucharz z elementami cateringu i dekoracją stołów (180 h); Lublin
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (180 h); Lublin
  • Wizaż I i II stopnia (130 h); Lublin
  • Pracownik administracyjno – biurowy z elementami kadr i płac oraz j.angielskim (180 h); Kraśnik
  • Hydraulik – instalator systemów fotowoltaicznych (150 h); Zamość
  • Barman/ka kelner/ka z elem. sommelierstwa i obsługą progr. Gastro Pos, Gastro – Szef (120 h); Zamość
  • Magazynier – kierowca wózków jezdniowych (120 h); Radzyń Podlaski
  • Fryzjer (180 h); Łuków

​W odpowiedzi na oczekiwania uczestników lokalizacje, w których zaplanowane są szkolenia mogą zostać częściowo zmienione (inne osrodki ZDZ w województwie lubelskim).

4. Staże zawodowe (4 miesiące/osoba) – każdy ze 100 Uczestników Projektu odbędzie czteromiesięczne staże zawodowe w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z Uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymają zaświadczenie z opinią pracodawcy. Uczestnicy będą w pierwszym rzędzie kierowani na staże do Pracodawców, którzy zobowiążą sie do zatrudnienia uczestnika projektu na okres minimum 3 miesięcy (co najmniej pół etatu).

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

• stypendium szkoleniowe (8,54/h brutto brutto) 
• stypendium stażowe (1850 zł brutto brutto/ miesiąc)
• zwrot kosztów dojazdu; 
refundację kosztów związanych z opieką nad dzieckiem podczas odbywania 4-miesięcznego stażu
• wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
• bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe)
• profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
• materiały piśmiennicze (długopis, notatnik)
• materiały dydaktyczne (podręcznik)
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz w zależności od wybranego szkolenia: książkę spawacza, świadectwo kwalifikacyjne, świadectwo UDT świadectwo czeladnika
• zaświadczenie o ukończeniu stażu wraz z opinią podmiotu przyjmującego na staż
• pokrycie kosztów egzaminów
• pokrycie kosztów badań lekarskich

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-202

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w biurze projektu: ul. Królewska 15 w Lublinie, pokój nr 3telefonicznie: 81 532 08 17/536 211 109, e-mailem: e.stadnicka@zdz.lublin.pl

szukaj szkolenia

© ZDZ w Lublinie - 2015. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij