Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
tel. 81 532 70 21,
tel./faks 81 532 65 19
Znajdujesz się tutaj: ZDZ w Lublinie / Projekty / Zrealizowane / Nowe umiejętności-nowe możliwości

Nowe umiejętności-nowe możliwości

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie realizuje projekt „Nowe umiejętności - nowe możliwości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Cel projektu:

Wyższa jakość kształcenia zawodowego w Technikum ZDZ w Lublinie i w Zasadniczej Szkole Zawodowej Przyzakładowej ZDZ prowadzonych przez ZDZ w Lublinie poprzez doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne, zapewnienie uczniom praktyk zawodowych i staży oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uzyskanie dodatkowych uprawnień i zwiększenie ich szans na rynku pracy, a także podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli w terminie do 31.08.2019 r.

Działania zaplanowane w ramach projektu przyczynią się do poprawy jakości kształcenia zawodowego, w tym w zawodach wpisujących się do sektorów szybkiego wzrostu (przemysły kreatywne).

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli dwóch szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie: Technikum ZDZ i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ZDZ, w tym:
- 68 uczniów, w tym 51 Dziewczyn,
-11 nauczycieli, w tym 8 Kobiet.

Łącznie w projekcie weźmie udział 79 osób, w tym 59 kobiet.

 

Zakres oferowanego wsparcia*:

Kursy, szkolenia doskonalące i studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego

KURSY:

 1. Nowoczesne techniki strzyżenia damskiego i męskiego(3 osoby) - 16 godz.,
 2. Koloryzacja i upinanie włosów (3 osoby) – 16 godz.,
 3. Diagnostyka trychonologiczna w teorii i praktyce (3 osoby) – 32 godz.,
 4. Keratynowe prostowanie włosów (3 osoby) – 16 godz.,
 5. Carving I i II stopnia (3 osoby) - 60 godz.,
 6. Nowoczesne trendy w sztuce kulinarnej (2 osoby) - 60 godz.,
 7. Cukiernik z egzaminem czeladniczym (1 osoba)–200 godz.,
 8. Obsługa i wykorzystanie w edukacji programowania wspomagającego projektowanie- CAD -edukacja (3 osoby) – 30 godz., w tym 10 godz. e-learning,
 9. Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (3 osoby) -30 godz., w tym 10 godz. e-learning,
 10. Obsługa i wykorzystanie systemów edukacyjnych dla nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (3 osoby)- 30 godz., w tym 10 godz. e-learning

STUDIA PODYPLOMOWE:

 1. Kosmetologia (1osoba)-3 semestry (360 godz.),
 2. Żywienie człowieka, dietetyka (1osoba) - 3 semestry (360 godz.)

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, w tym umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień

BRANŻA FRYZJERSKA

 1. Wizaż i stylizacja z elementami analizy ślubnej – 90 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 2. Kreatywne techniki strzyżenia damskiego i męskiego-60 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 3. Keratynowe prostowanie włosów-16 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 4. Podstawy diagnostyki trychologicznej w codziennej prakt.fryzjera-16 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 5. Stylizacja i zdobnictwo paznokci-40 godz. (2 grupy, w każdej po 6 osób)

BRANŻA GASTRONOMICZNA

 1. Carving – I stopnia-48 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 2. Barman-kelner z elementami sommelierstwa -75 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 3. Nowoczesne techniki kulinarne -60 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 4. Barista-24 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 5. GASTRO POS i SZEF-obsługa sprzedaży w gastronomii i gospodarka magazynowa - 24 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób),
 6. HACCAP w branży spożywczej-8 godz. (2 grupy, w każdej po 8 osób)

BRANŻA MECHANICZNA

 1. Podstawy obsługi programów komput. wspierających projektowanie i wytwarzanie(CAD/CAM)-- 50 godz. (8 osób)
 2. Spawanie metodą MAG135” - 150 godz. (8 osób)
 3. Podstawy programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) – 40 godz. (8 osób)

Dedykowane warsztaty w oparciu o nowoczesne rozwiązania nauki i technologii/laboratoria kosmetyczne organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Lublinie:

1.Wyrób kosmetyków pielęgnacyjnych (5 godz.)-10 osób,
2.Kuchnia fit (4 godz.) -10 osób.

(* jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednym kursie)

Współpraca szkół z pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych

 1. Realizacja praktyk zawodowych dla 19 uczniów ZSZP (150 godz./ucznia),
 2. Realizacja staży zawodowych dla 15 uczniów Technikum (150 godz./ucznia),
 3. Realizacja staże zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego dla 5 osób (40 godz./osobę).

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • materiały szkoleniowe i promocyjne,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • poczęstunek,
 • dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 • zaświadczenie ukończenia kursu,
 • stypendium stażowe.

Dokumenty rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie, formularze zgłoszeniowe oraz zgoda Uczestnika/czki na przetwarzanie danych osobowych dostępne są poniżej, na stronie www.szkoly-zdz.pl oraz sekretariacie szkoły. Wypełnione zgłoszenia należy składać w Biurze projektu pod adresem:

BIURO PROJEKTU

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Królewska 15, pokój 3
20-109 Lublin
tel. 81 532 79 65
www.zdz.lublin.pl 

Osoby do kontaktu: Katarzyna Zabielska e-mail k.zabielska@zdz.lublin.pl, Sylwia Szczęsna e-mail: s.szczesna@zdz.lublin.pl   

szukaj szkolenia

© ZDZ w Lublinie - 2015. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij