Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
tel. 81 532 70 21,
tel./faks 81 532 65 19
Znajdujesz się tutaj: ZDZ w Lublinie / Projekty / Zrealizowane / Stabilny Zawód Twoją Perspektywą

Stabilny Zawód Twoją Perspektywą

Projekt skierowany jest do osób dorosłych uczacych się/pracujacych/zamieszkałych na obszarze woj.lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego):

 • będących słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiajacych uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
 • w wieku 18 lat i więcej, niepodlegających już obowiązkowi szkolnemu bez względu na posiadane wykształcenie,

W tym w szczególnosci osoby: 

 • pracujące, które chcą uzupełnić/zaktualizować swoja wiedzę i umiejętności w celu utrzymania zatrudnienia/poszerzenia zakresu wykonywanych prac/osiągnięcia awansu zawodowego;
 • uczące się/studiujące, chcące zdobyć dodatkowe kwalifikacje przydatne na rynku pracy,
 • pozostające bez zatrudnienia, które poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i praktycznych umiejętności zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia,
 • o niskich kwalifikacjach, które formalnie nie posiadaja kwalifikacji zawodowych (zakończyły edukację na poziomie gimnazjum 8-klasowej szkoły podstawowej, szkoły ogólnokształcącej).

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych u 120 dorosłych osób (w tym 66 kobiet) z terenu województwa lubelskiego poprzez nabycie/uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (w formie pozaszkolnej) na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz potwierdzenie kwalifikacji poprzez odpowiednie egzaminy (wewnetrzny i OKE).

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • ubezpieczenie
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i podręczniki,
 • poczęstunek,
 • zajęcia w formie zaocznej (w weekendy),
 • zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozp. MEN,
 • egzamin OKE potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
 • praktyki zawodowe (2 - 4 tyg. uzależnione od kwalifikacji).

W ramach projektu proponujemy KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE do wyboru:

I) KKZ w zawodzie cukiernik - Kwalifikacja -T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych, 650 h (w Kraśniku i w Chełmie):
- Technologie produkcji cukierniczej
- Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym
- Jęz.obcy w produkcji cukierniczej
- Magazynowanie produktów cukierniczych
- Procesy produkcji wyrobów cukierniczych
- Wytwarzanie produktów cukierniczych
- Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygot.ich do dystrybucji.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: warsztatach szkolnych, pracowni technologicznej. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.)

II) KKZ w zawodzie technik turystyki wiejskiej - Kwalifikacja T.7. Prowadz.działalności turystycznej na obszarach wiejskich, 410 h (w Chełmie):
- Podstawy turystyki
- Geografia turystyczna
- Żywienie turystów w tym produkcja roślinna i zwierzęca
- Przygot.i sprzedaż imprez i usług turystycznych
- Realiz.imprez i usług turystycznych
- Rozliczanie imprez i usług turystycznych
- Prowadz.produkcji w gospod.rolnym
- Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej
- Obsługa klienta w gospod.agroturystycznym

III) KKZ w zawodzie technik turystyki wiejskiej - Kwalifikacja T.8 Prowadz.gospodarstwa agroturystycznego, 364 h (w Chełmie):
- Prowadz.produkcji w gospodarstwie rolnym
- Dostosowanie gospod.rolnego do działalności agroturystycznej
- Obsługa klienta w gospod.agroturystycznym

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: pracowniach szkolnych i/lub podmiotach świadczących usługi turystyczne i hotelarskie oraz gospodarstwach rolnych prowadzących działalność agroturystyczną. Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni (320 godz.) dla obu kwalifikacji łącznie (T.7 i T.8)

IV) KKZ w zawodzie technik ekonomista kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości, 520 godz. (w Lublinie):
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
- Język obcy ukierunkowany zawodowo
- Kompetencje personalne i społeczne
- Organizacja pracy małych zespołów
- Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
- Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
- Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: pracowniach szkolnych, laboratoriach symulacyjnych, przedsiębiorstwach oraz urzędach administracji publicznej. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.).

V) KKZ w zawodzie technik organizacji reklamy - Kwalifikacja A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych, 465 godz. (w Puławach):
- Organizacja sprzedaży reklam
- Organizacja i techniki reklam
- Sprzedaż w reklamie
- Marketing w działalności reklamowej
- Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych
- Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: pracowniach szkolnych oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.).

VI) KKZ w zawodzie technik pojazdów samochodowych - Kwalifikacja M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 533 godz. (w Chełmie):
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy działalności gospodarczej
- Język obcy zawodowy
- Podstawy komunikacji
- Podstawy konstrukcji maszyn
- Elektrotechnika i elektronika
- Przepisy ruchu drogowego
- Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
- Silniki pojazdów samochodowych
- Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
- Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych.

Kształcenie praktyczne będzie się odbywać w: pracowniach szkolnych i/lub stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.)

VII) KKZ w zawodzie technik informatyk - Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, 410 godz. (w Puławach):
- Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
- Laboratorium urządzeń techniki komputerowej
- Systemy operacyjne
- Konfiguracja i optymalizacja systemu
- Urządzenia peryferyjne.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w pracowniach szkolnych. Praktyki zawodowe w wymiarze 2 tygodnie (80 godz.)


VIII) KKZ w zawodzie technik informatyk - Kwalifikacja E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, 375 godz. (w Lublinie):
- Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
- Konfiguracja i zarządzanie usługami sieciowymi
- Konfiguracja urządzeń sieciowych
- Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
- Projektowanie i montaż lokalnych sieci
- Sieci komputerowe
- Systemy operacyjne.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w pracowniach szkolnych. Praktyki zawodowe w wymiarze 2 tygodnie (80 godz.)

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w biurze projektu: ul. Królewska 15 w Lublinie, pokój nr 2telefonicznie: 81 532 70 21 wew.48, e-mailem: zdz@zdz.lublin.pl

szukaj szkolenia

© ZDZ w Lublinie - 2015. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij