WAŻNE !!! Koniec bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT i zezwoleń na pracę przy obsłudze wózków jezdniowych

kuchnia

Wszystkie bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego przed dniem 01 czerwca 2019 r. tracą ważność z dniem 01 stycznia 2024 r.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. tracą ważność również imienne zezwolenia do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych, wydane przez pracodawców do dnia 31 grudnia 2004 r. Począwszy od dnia 01 stycznia 2024 r. praca przy obsłudze wózków wymaga uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do końca 2023 r.

Osoby, zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego, zapraszamy do naszych Centr Kształcenia na terenie całego województwa na kursy i seminaria przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych.

Zajęcia realizujemy z wykorzystaniem bazy szkoleniowej ZDZ lub na miejscu u Pracodawcy. Organizujemy również egzaminy kwalifikacyjne przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.