Polityka jakości

ilustracja medaluW 2008 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie otrzymał Certyfikat systemu jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001, który jest odnawiany co 3 lata. Obecnie posiadamy certyfikat zgodny z normą PN-EN ISO 9001. Dokument potwierdza, że ZDZ Lublin spełnia wymagania normy w zakresie działalności edukacyjnej w systemie kursowym.

Realizujemy misję, której celem jest szkolenie, kształcenie i doskonalenie dorosłych oraz młodzieży w zakresie kwalifikacji, kompetencji,  umiejętności zawodowych. Każdego roku an terenie województwa lubelskiego z naszych usług szkoleniowych korzysta ok. 10 tysięcy osób.

Nasza polityka jakości to zaspokajanie wymagań i oczekiwań odbiorców usług szkoleniowych w sposób kompetentny, sprawny, zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi i aktami wewnętrznymi oraz stałe podnoszenie poziomu realizacji usługi szkoleniowej i obsługi klienta

Włączając się w ten nurt wymagań, a zarazem potrzeb naszych Klientów realizujemy go przez następujące cele:

  • wprowadzenie, utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001
  • realizację usług szkoleniowych w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwań odbiorcy usługi
  • dbałość o zachowanie najwyższej jakości usług szkoleniowych
  • podnoszenie jakości usług szkoleniowych i bezpośredniej obsługi uczestnika szkoleń.
  • zapewnienie Klientom kompleksowej informacji dotyczącej oferty edukacyjnej i usług szkoleniowych
  • współpracę z organizacjami na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w realizacji wspólnych celów kształcenia ustawicznego

Zarząd Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie oraz Dyrekcja Centrum Kształcenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie zapewniają, że przez osobiste zaangażowanie w rozwój systemu zapewni jego stałe, skuteczne i efektywne funkcjonowanie.

POBIERZ PLIKI