2018-2023

ilustracja konwersacjiW związku z realizacją projektu "Szkoły kompetencji zawodowych" zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie egzaminów CISCO po kursie CISCO IT Essentials  dla uczniów Technikum ZDZ w Zamościu

POBIERZ PLIKI Rozeznanie rynku_13.02.2023

POBIERZ PLIKI Załączniki do rozeznania rynku_13.02.2023

W związku z realizacją projektu "Szkoły kompetencji zawodowych" zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie egzaminów ECDL po kursie ECDL Profile 2 moduły dla uczniów Technikum w Białej Podlaskiej.

POBIERZ PLIKI Rozeznanie rynku

POBIERZ PLIKI Załącznik do rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu "Od kształcenia do zatrudnienia" zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie egzaminów spawalniczych po kursie Spawanie metodą MAG dla uczniów w Białej Podlaskiej i Lublinie.

Rozeznanie rynku  /files/userfiles/files/Rozeznanie%20rynku_2_12_2022.pdf

Zał. nr 1 Oferta cenowa  /files/userfiles/files/Za%C5%82%C4%85cznik_1_RR_Ofera%20cenowa.doc

Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osob.-kapit. /files/userfiles/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202_RR_Brak%20powi%C4%85za%C5%84%20kapit_-osobowych.doc

Zał. nr 3 Klauzula informacyjna RODO /files/userfiles/files/Za%C5%82%C4%85cznik_3_RR_Klauzula%20RODO.pdf

W związku z realizacją projektu "Od kształcenia do zatrudnienia" zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego w zawodzie ,,Barman"

POBIERZ PLIKI Rozeznanie rynku

POBIERZ PLIKI Załącznik nr 1 Oferta cenowa

POBIERZ PLIKI Załącznik nr 2 Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy

POBIERZ PLIKI Załącznik nr 3 Doświadczenie

POBIERZ PLIKI Załącznik nr 4 Klauzula RODO

W związku z realizacją projektu "Szkoły kompetencji zawodowych" zapraszamy do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych CISCO po kursie CISCO IT Essentials  dla uczniów Technikum ZDZ w Zamościu

POBIERZ PLIK Rozeznanie rynku_I.2022

POBIERZ PLIK Załącznik nr 1 Oferta cenowa

POBIERZ PLIK Załącznik nr 2 Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy

POBIERZ PLIK Załącznik nr 3 Klauzula RODO

kurs

W związku z realizacją projektu "Szkoły kompetencji zawodowych" zapraszamy do składania ofert na organizacje i przeprowadzenie egzaminów czeladniczych potwierdzających wiedzę i umiejętności w zawodzie wizażystka-stylistka w Zamościu

W związku z realizacją projektu "Stabilny zawód Twoją perspektywą" zapraszamy do składania ofert na zakup i dostarczenie podręczników dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego -  Technik informatyk, Kwalifikacja E.12. Montaż i eksplantacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych w Puławach (zapytanie ofertowe znak sprawy 3/RR.E.12/SZTP/2019 oraz załaczniki zamieszczono poniżej)

W zwiazku z realizacją projektu "Stabilny zawód Twoją perspektywą" zapraszamy do składania ofert na zakup i dostarczenie podręczników dla słuchaczy Kalifikacyjnego Kursu Zawodowego - Kkwalifikacja T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego w Chełmie (zapytanie ofertowe znak sprawy 2/RR.A.36/SZTP/2019 oraz załaczniki zamieszczono poniżej)

W związku z realizacją projektu "Stabilny zawód Twoją perspektywą" zapraszamy do składania ofert na zakup i dostarczenie podręczników dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego - Kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości w Lublinie (zapytanie ofertowe znak sprawy 1/RR.A.36/SZTP/2019 oraz załączniki zamieszczono poniżej):

W związku z realizacją projektu „ZDZ - szkoły nowych możliwości” Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na realizację kursów zleconych (zapytanie ofertowe znak sprawy 6/SNM/2019 oraz załączniki zamieszczono poniżej): 

  • Kurs „Wykorzystanie e-podręczników/ materiałów dydaktycznych dostępnych w Internecie”;
  • Kurs „Robotyka";
  • Kurs „Urządzenia mobilne w edukacji";
  • Kurs „Tablica interaktywna jako skuteczne narządzie w pracy nauczyciela";
  • Kurs „Jak pracować z uczniem o niskich osiągnięciach edukacyjnych?";
  • Kurs „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacyjne w codziennej pracy nauczyciela";
  • Kurs „Prezentacja multimedialna jako forma przekazu informacji";
  • Kurs „Inteligentna chmura".

W wyniku przeprowadzonego postepowania znak sprawy 23/NU-NM/2018, w odpowiedzi na które wpłynęła niewystarczająca ilość ofert, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ponownie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przygotowanie i realizację kursu "Cukiernik z egzaminem czeladniczym" w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości” Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe (znak sprawy 28/NU-NM/2018 - Zapytanie ofertowe oraz załączniki zamieszczono poniżej).

W związku z realizacją projektu „ZDZ - szkoły nowych możliwości” Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę wyposażenia pracowni przedmiotowych, w tym sprzętu TIK (znak sprawy 1/SNM/2018 - Zapytanie ofertowe oraz załączniki zamieszczono poniżej.

W związku z realizacją projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości” Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przygotowanie i realizację kursu "Cukiernik z egzaminem czeladniczym" (znak sprawy 23/NU-NM/2018 -Zapytanie ofertowe oraz załączniki zamieszczono poniżej.

W związku z realizacją projektu w  Termomodernizacja budynku Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Filia w Kraśniku zapraszamy do składania ofert zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonych w bazie konkurencyjności.
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1122066

W związku z realizacją projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości” Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na na dostawę oprogramowania wspomagającego projektowanie CAD/CAM, oprogramowania wspomagającego wytwarzanie CAD/CAM, oprogramowania do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC oraz oprogramowania do nauki programowania bezpośrednio na pulpicie obrabiarek CNC ze sterownikiem SINUMERIC (znak sprawy 22/NU-NM/2018 -Zapytanie ofertowe oraz załączniki zamieszczono poniżej.

W związku z realizacją projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" zapraszamy do składania ofert na dostawę oprogramowania GASTRO POS i GASTRO SZEF (znak sprawy 21/NU-UM/2018). Zapytanie ofertowe oraz załączniki zamieszczono poniżej. 

W związku z realizacją projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości” Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie , zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków dla uczestników kursów oraz stażu/praktyk zawodowych (znak sprawy 7/NU-NM/2017 -Zapytanie ofertowe oraz załączniki zamieszczono poniżej. 

W związku z realizacją projektu "Dobry zawód gwarancją pracy"  zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego oraz przeprowadzenie Grupowego Poradnictwa Zawodowego. Zapytanie ofertowe oraz załączniki zamieszczono poniżej. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi - cateringowej dla  10 uczestników/uczestniczek warsztatów z Grupowego poradnictwa zawodowego oraz szkolenia „Spawanie metodą MAG (135)”  Gr.I w ramach: projektu: „Dobry zawód gwarancją pracy”

oferta

Zapytanie ofertowe oraz załączniki zamieszczono poniżej. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi - cateringowej dla  10 uczestników/uczestniczek warsztatów z Grupowego poradnictwa zawodowego oraz szkolenia „Wizaż I II stopnia”  Gr.II w ramach: projektu: „Dobry zawód gwarancją pracy”

Zapytanie ofertowe oraz załączniki zamieszczono poniżej. 

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi - cateringowej dla  10 uczestników/uczestniczek warsztatów z Grupowego poradnictwa zawodowego oraz szkolenia „Hydraulik”  Gr.III w ramach: projektu: „Dobry zawód gwarancją pracy”

Zapytanie ofertowe oraz załączniki zamieszczono poniżej. 

W związku z realizacją projektu "Stabilny zawód Twoją perspektywą" zapraszamy do składania ofert na zakup i dostarczenie podręczników dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego - Kwalifikacja T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych w Chełmie.

POBIERZ PLIKI ROZEZNANIE_RYNKU_podręczniki_KKZ_cukiernik.pdf

POBIERZ PLIKI oferta cenowa książki KKZ 26.10.17.doc

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi - cateringowej dla  10 uczestników/uczestniczek warsztatów z Grupowego poradnictwa zawodowego oraz szkolenia „Fryzjer”  Gr.IV w ramach: projektu: „Dobry zawód gwarancją pracy”

Zapytanie ofertowe oraz załączniki zamieszczono poniżej. 

W związku z realizacją projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości"  zapraszamy do składania ofert na realizację studiów podyplomowych z  zakresu kosmetologii oraz żwyienia człowieka i dietetyki w Lublinie (znak sprawy 6/NU-NM/2017).

W związku z realizacją projektu "Stabilny zawód Twoją perspektywą" zapraszamy do składania ofert na zakup i dostarczenie podręczników dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego - Kwalifikacja E.13 Projektowanie Lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami w Lublinie

W związku z realizacją projektu "Stabilny zawód Twoją perspektywą" zapraszamy do składania ofert na zakup i dostarczenie podręczników dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego - Kwalifikacja A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych w Puławach

W związku z realizacją projektu "Stabilny zawód Twoją perspektywą" zapraszamy do składania ofert na zakup i dostarczenie podręczników dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego - Kwalifikacja T.7 Prowadzenie działalności na obszarach wiejskich w Chełmie

pobierz plik

POBIERZ PLIKI