Nasze Projekty

ilustracja projektuZakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie jest aktywnym uczestnikiem wielu projektów edukacyjnych i zawodowych. Nasze projekty skupiają się na różnych aspektach kształcenia zawodowego, od szkoleń dla kadry kierowniczej, przez kursy dla pracowników różnych branż, po programy dla osób wykluczonych społecznie. Wszystko to z myślą o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych mieszkańców naszego regionu. W ramach naszych działań, regularnie publikujemy zapytania ofertowe, szukając partnerów do współpracy przy realizacji naszych projektów. Oto niektóre z nich:

  • Szkoły kompetencji zawodowych
  • Od kształcenia do zatrudnienia
  • Stabilny zawód Twoją perspektywą

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi projektami i zapytaniami ofertowymi. Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi podmiotami - instytucjami, firmami, organizacjami pozarządowymi. Wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom możemy skuteczniej realizować naszą misję - doskonalenie kadr na rzecz rozwoju regionu.

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie prowadzi około 30 szkół na różnych poziomach edukacji. Nasze placówki kształcą na poziomie zasadniczym, średnim zawodowym, licealnym i policealnym. Szkolimy zarówno w systemie dziennym, jak i wieczorowym oraz zaocznym. Nasze szkoły są rozsiane po całym województwie lubelskim, a w każdym z nich stawiamy na najwyższą jakość kształcenia.

  • Nasze szkoły są miejscem, gdzie młodzież może zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności zawodowe.
  • Wyróżniający się uczniowie mają możliwość otrzymania stypendiów, a najlepszych kierujemy na bezpłatne praktyki w krajach Unii Europejskiej.
  • Wszyscy nasi uczniowie otrzymują zniżki na kursy prowadzone przez ZDZ, co pozwala im na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności.

Nasze szkoły to miejsce, gdzie każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, a jego rozwój jest dla nas priorytetem. Stawiamy na nowoczesność, jednocześnie pamiętając o tradycji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.