Szkolenia dofinansowane

ilustracja uścisku dłoni

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Pracodawco, stawiasz na rozwój swojej kadry i szukasz na to środków finansowych? Skorzystaj ze środków Krajowego Fundusz Szkoleniowego. To szansa na całkowite pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego Twoich pracowników.

Wydatkowanie środków KFS

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie szkolenia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym na jednego pracownika wg następującego podziału:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku wszystkich pracodawców
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku pracodawców należących do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudniających nie więcej niż 10 osób)

Jak uzyskać dofinansowanie?

1. Przygotowanie wniosku: zadzwoń do nas, pomożemy przygotować wniosek. Składany wniosek musi uwzględniać priorytety wydatkowania środków w danym regionie. Priorytety na rok 2024 znajdziesz w linku:

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2024 roku

2. Wypełniony wniosek należy złożyć do odpowiedniego Miejskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w wyznaczonym terminie.
3. MUP/PUP  rozpatruje wniosek. Zazwyczaj urzędy pracy rozpatrują wnioski do 30 dni od daty zakończenia naboru wniosków.
4. W przypadku pozytywnej decyzji, Pracodawca podpisuje umowę z PUP.
5. Realizacja szkolenia – zgodnie z wytycznymi MUP/PUP
6. Rozliczenie z PUP na podstawie dokumentów, które sporządzamy we współpracy z Pracodawcą. 

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą szkoleniową i chcesz skorzystać z dofinansowania skontaktuj się z Nami – pomożemy dobrać odpowiednie szkolenia dla profilu Twoich pracowników i zaproponujemy ofertę oraz dogodny termin realizacji.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Wykorzystaj dofinansowanie ze środków i podnieś swoje kompetencje i/lub kwalifikacje! Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe, doradcze, studia podyplomowe z europejskim dofinansowaniem. 

Wsparcie jest dedykowane do:

 • mikroprzedsiębiorstw
 • małych przedsiębiorstw
 • średnich przedsiębiorstw
 • jednoosobowych działalności gospodarczych
 • osób indywidualnych, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje

Jak uzyskać dofinansowanie?

 • Wybór szkolenia oferowanego przez ZDZ w Bazie Usług Rozwojowych.
 • Kontakt telefoniczny z odpowiednim Operatorem regionalnym, który prowadzi nabór i przyznaje środki
 • Przygotowanie wniosku zgłoszeniowego który należy zgłosić elektronicznie i/lub osobiście.
 • Podpisanie umowy z Operatorem.
 • Zapis na wybrane szkolenie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych PARP na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 • Realizacja szkolenia, wystawienie oceny oraz rozliczenie z firmą szkoleniową.

Jeśli jesteś zainteresowany taką formą wsparcia, skorzystaniem z naszej oferty szkoleniową i chcesz skorzystać z dofinansowania z BUR skontaktuj się z Nami – wskażemy Ci operatorów, pomożemy dobrać odpowiednie szkolenie.